Nissi United

Vua Giê-xu Đắc Thắng (Jesus Overcame) - Nissi United

Lời bài hát: Vua Giê-xu Đắc Thắng (Jesus Overcame)