Quỳnh Mint

Tôi rất yêu chàng - Quỳnh Mint

Lời bài hát: Tôi rất yêu chàng