Isaac Thái, Cao Thu Hằng

Tình Yêu Chúa Chọn - Isaac Thái, Cao Thu Hằng

Lời bài hát: Tình Yêu Chúa Chọn