Hương Giang

Nhớ Về Thập Tự - Hương Giang

Lời bài hát: Nhớ Về Thập Tự