NyNy Nguyễn

Cám Ơn Chúa Giê-xu - NyNy Nguyễn

Lời bài hát: Cám Ơn Chúa Giê-xu