Phạm Đình Thái Ngân, Kim Nguyên

Ái Tình Chúa - Phạm Đình Thái Ngân, Kim Nguyên

Lời bài hát: Ái Tình Chúa